Trên thị trường có rất nhiều quy trình seo được thực hiện bởi các công ty, cá nhân lập nên.

Quy trình SEO cơ bản thường được sử dụng nhất hiện nay:

Quy trình SEO cơ bản thường được sử dụng nhất hiện nay

Quy trình Seo cơ bản có 6 bước:

 1. Nghiên cứu
 2. Cấu trúc
 3. On-site SEO
 4. Xây dựng liên kết
 5. Tiếp tục tối ưu
 6. Phân tích đo lường bổ sung.

Quy trình Seo cải tiến 2012 của công ty làm seo sẽ bổ sung, chỉnh sửa cụ thể hơn các bước quan trọng.

Quy trình Seo cải tiến chỉ còn 5 bước:

 1. Nghiên cứu
 2. On the Page Seo
 3. Off The Page Seo
 4. Tiếp tục tối ưu
 5. Phân tích đo lường bổ sung.

1.Nghiên cứu: Đây là bước khởi đầu quan trọng nhất của quy trình SEO vì nó ảnh hưởng đến hiệu quả cuối cùng của một chiến dịch Seo.

Trong quy trình Seo cơ bản chỉ nêu 3 yếu tố: nghiên cứu từ khóa, thống kê và phân tích đối thủ. VietProtocol sẽ thêm vào 2 yếu tố mới mà các Seoer thường bỏ qua.

 • Nghiên cứu thị trường sản phẩm/dịch vụ của khách hàng. Đây là một bước làm đầu tiên của một chiến dịch marketing truyền thống. Đối với online marketing chúng ta cũng phải thực hiện nghiên cứu thị trường, chỉ có cách làm là khác với marketing truyền thống.
 • Nghiên cứu người dùng: giúp chúng ta biết được đối tượng mà chúng ta nhắm đến, phản ứng của khách hàng, sở thích, giới tính, địa lý, độ tuổi…

2.Bước 2 Cấu trúc và bước 3 On-site SEO thì VietProtocol sẽ gộp lại thành bước On The Page SEO trong quy trình SEO.

các bước trong quy trình seo

Trong quy trình seo với bước On the Page SEO có 3 yếu tố quan trọng theo VietProtocol cần ưu tiên thực hiện:

1. Xây dựng nội dung:

 • Content Research / Keyword Research – Nghiên cứu nội dung và từ khóa
 • Content Words / Use Of Keywords – Từ khóa trong nội dung/ Cách sử dụng nội dung
 • Content Engagement – Nội dung thu hút
 • Content Freshness – Làm mới nội dung.

2. Tối ưu Html:

HTML Title Tag – Thẻ Title, The Meta Description Tag – Thẻ mô tả, Header Tags – Thẻ tiêu đề H1, H2

3. Cấu trúc trang web:

Site Crawability – Cách đọc trang web của Robot, Site Speed – Tốc độ trang web, Are Your URLs Descriptive? – Cấu trúc URL.

3. Bước 4: Xây dựng liên kết trong quy trình cơ bản, VietProtocol sẽ sửa thành bước Off The Page SEO trong quy trình SEO.

VietProtocol sẽ sửa thành bước Off The Page SEO trong quy trình SEO

Trong Off the Page SEO thì xây dựng liên kết chỉ là một yếu tố trong 4 yếu tố sau quy trình SEO:

 • Xây dựng liên kết – Link
 • Truyền thông xã hội – Social media
 • Xây dựng uy tín, Sự tín nhiệm, mức độ tin tưởng
 • Yếu tố cá nhân ảnh hưởng đến yếu tố xếp hạng

Các bước còn lại tương tự quy trình Seo cơ bản.